PVGE
PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Voor informatie over onze reizen kunt U contact opnemen met:

* Truus van de Vorstenbosch, tel. (040) 221 51 40 
of via e-mail: reizen@pvge-awv.nl

DOEL 
Ons doel is het organiseren van middaguitstapjes, busdagtochten en meerdaagse reizen voor de (gast)leden van de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard.
Bij het zoeken naar reisdoelen staan cultuur, natuur en bezienswaardigheden, gezelligheid en ontspanning voorop.
Er wordt rekening gehouden met de leeftijd van de leden. Van personen met een beperking wordt verwacht dat zij overleg plegen alvorens voor de reis in te schrijven.

ACTIVITEITEN
Elk jaar organiseert de reisorganisatie een aantal middaguitstapjes, een drietal dagreizen en enkele meerdaagse reizen.
Het reisprogramma wordt in de Nieuwsbrief en op de website gepubliceerd. Na deze publicatie kan voor de aangeboden reizen worden ingeschreven. Bij de inschrijving hebben de (gast)leden van de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard tot een bepaalde datum voorrang.
Leden van andere PVGE-verenigingen komen na aanmelding op een tijdelijke wachtlijst te staan. Niet PVGE-leden kunnen eenmalig als  introducé deelnemen aan een middaguitstapje of busdagtocht. De eigen PVGE-(gast)leden gaan echter voor.
Aan onze meerdaagse reizen kunt u alleen deelnemen als u lid bent van de PVGE.

AANMELDING
Middaguitstapjes
De aanmelding voor de middaguitstapjes kan via het in de publicatie genoemde  telefoonnummer of via e-mail: reizen@pvge-awv.nl
Na ontvangst van de bevestiging kunt u tot betaling overgaan.
De wijze van betaling staat in de publicatie vermeld. De inschrijving is compleet als het bedrag is ontvangen.
Het vervoer is altijd op eign gelegenheid. Hebt u geen vervoer dan kunt u dit bij de aanmelding kenbaar maken. We proberen het vervoer dan voor u te regelen. Afhankelijk van de afstand staat hier een vergoeding van € 2,50 of € 5,00 voor de chauffeur tegenover.
Dagreizen
De busdagtochten worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van EMA-REIZEN.
De aanmelding voor de busdagtochten kan via het in de publicatie genoemde telefoonnummer of via e-mail: reizen@pvge-awv.nl
Na ontvangst van de bevestiging kunt u tot betaling overgaan.
De wijze van betaling staat in de publicatie vermeld. De inschrijving is compleet als het bedrag is ontvangen. Bij de dagreizen bent u na aanmelding, bevestiging en betaling van de reissom automatisch ingeschreven als deelnemer aan de reis. Er worden geen instapkaarten verstuurd. De reis wordt begeleid door een ervaren PVGE-reiscommissielid. Bij annulering tot 3 weken vóór de dagtocht kan na overleg met de reisorganisatie de reissom worden terugbetaald. Bij te weinig aanmeldingen zal de dagtocht geannuleerd worden. Bericht hierover ontvangt u minstens 14 dagen van te voren. Het betaalde bedrag zal dan teruggestort worden.
Meerdaagse reizen
De meerdaagse reizen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van EMA-REIZEN De aanmelding voor de meerdaagse reizen kan via het in de publicatie genoemde telefoonnummer of via e-mail reizen@pvge-awv.nl
Na ontvangst van de bevestiging kunt u het ingevulde aanmeldingsformulier per post sturen naar het vermelde postadres of de aanmeldingsgegevens sturen naar e-mail: reizen@pvge-awv.nl
Alleen de aanmeldingen vanaf de aanmeldingsdatum worden in behandeling genomen.
Onze meerdaagse reizen worden samengesteld in nauw overleg met EMA-REIZEN .
De reis wordt begeleid door een ervaren PVGE- reiscommissielid.
De aanmelding is definitief als deze is ontvangen door EMA.
EMA regelt de betaling en stuurt u de rekening en reispapieren toe.

De reiziger zorgt zelf voor de juiste reisdocumenten.

Bij een meerdaagse reis raden wij u aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
Wanneer u als deelnemer de reis annuleert, dan ontvangt u van EMA het deel van de reissom terug, zoals staat aangegeven in de reisvoorwaarden. Als u een annuleringsverzekering heeft afgesloten, kunt u daarna het restbedrag bij uw annuleringsverzekering terugvorderen.

KOSTEN
Bij al onze activiteiten wordt duidelijk aangegeven wat de kosten zijn en wat u daarvoor kunt verwachten. Bij de meerdaagse reizen betaalt de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard de attentie voor de chauffeur. Aan deelnemers van andere PVGE-verenigingen kan een extra bijdrage voor gemaakte kosten gevraagd worden.

Kalender1Activiteitenagenda

Reizen:
Meer informatie over de activiteiten van de Reiscommissie in 2022 wordt z.s.m. bekendgemaakt

Kunst & Cultuur:
Dinsdag 22 februari en vrijdag 4 maart 2022: "Expo art nouveau-meester Privat-Livemont"
Meer informatie is te vinden in de rubriek "Activiteiten"

Evenementen
Meer informatie over de evenementen in 2022 wordt z.s.m. bekendgemaakt