PVGE
PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Organisatie

Hans de Pooter - telefoon:  (040)  221 82 98 - voor e-mailcontact, klik hier

Reinier Schipper - telefoon:  (040)  221 46 02 - voor e-mailcontact, klik hier

Deze groep houdt zich bezig met de organisatie van de grotere bijeenkomsten binnen de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard. Daarbij valt te denken aan:

* De opluistering van de Algemene Ledenvergadering. Het organiseren van een optreden - met een hoge aantrekkingswaarde - na het officiële gedeelte met extra aandacht voor de interesse van een breed publiek.

* De 'Zomerbijeenkomst'. Het organiseren van een gezellige middag samen zijn met eten, drinken en entertainment. Soms kan deze contactdag vervangen worden door een bijzonder evenement. Deze feesten zijn grootschaliger en behoeven vooral een grotere ruimte en meer entertainment en liefst ook een buitengebeuren.

* De 'Najaarsbijeenkomst'.

De doelgroep van deze bijeenkomsten wordt gevormd door alle leden van de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard en er wordt naar gestreefd om er daarvan dan ook zo veel mogelijk te bereiken. Alleen leden kunnen aan deze bijeenkomsten deelnemen, gastleden hebben dezelfde rechten als leden. Introducés zijn niet toegestaan.

De aankondiging van een "Grote Bijeenkomst" vindt ruimschoots van te voren plaats in de Nieuwsbrief en op de website. Daarna kunt U zich als (gast)lid van de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard inschrijven / aanmelden voor deelname. Zie daarvoor de informatie bij de aankondiging.

 

Borreluurtje

borreluurtje w800Iedere derde vrijdag van de maand zijn al onze leden en hun introducés van harte welkom op het maandelijks koffie/borreluurtje in ’’Het Oude Wandelpark” Eindhovenseweg 264 in Valkenswaard. ”Het Oude Wandelpark’’ is te bereiken met de buslijnen 317 en 318. Deze ontmoetingsmiddag is van 14.30 uur tot 16.30 uur. U hoeft zich niet aan te melden: kom gewoon gezellig binnenlopen. De drankjes en eventuele hapjes zijn voor eigen rekening. Voor eventueel vervoer/ informatie kunt u bellen naar Diny van Kemenade: 040 2130588 of 06 46726075.