PVGE
PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Organisatie

Hans de Pooter - telefoon: (040) 221 82 98 - voor e-mailcontact, klik hier

Reinier Schipper - telefoon: (040) 221 46 02 - voor e-mailcontact, klik hier

Deze groep houdt zich bezig met de organisatie van de grotere bijeenkomsten binnen de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard. Daarbij valt te denken aan:

* De opluistering van de Algemene Ledenvergadering. Het organiseren van een optreden - met een hoge aantrekkingswaarde - na het officiële gedeelte met extra aandacht voor de interesse van een breed publiek.

* De 'Zomerbijeenkomst'. Het organiseren van een gezellige middag samen zijn met eten, drinken en entertainment. Soms kan deze contactdag vervangen worden door een bijzonder evenement. Deze feesten zijn grootschaliger en behoeven vooral een grotere ruimte en meer entertainment en liefst ook een buitengebeuren.

* De 'Najaarsbijeenkomst'.

De doelgroep van deze bijeenkomsten wordt gevormd door alle leden van de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard en er wordt naar gestreefd om er daarvan dan ook zo veel mogelijk te bereiken. Alleen leden kunnen aan deze bijeenkomsten deelnemen, gastleden hebben dezelfde rechten als leden. Introducés zijn niet toegestaan.

De aankondiging van een "Grote Bijeenkomst" vindt ruimschoots van te voren plaats in de Nieuwsbrief en op de website. Daarna kunt U zich als (gast)lid van de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard inschrijven / aanmelden voor deelname. Zie daarvoor de informatie bij de aankondiging.

 

Kalender1Activiteitenagenda

Reizen:
Meer informatie over de activiteiten van de Reiscommissie in 2022 wordt z.s.m. bekendgemaakt

Kunst & Cultuur:
Dinsdag 22 februari en vrijdag 4 maart 2022: "Expo art nouveau-meester Privat-Livemont"
Meer informatie is te vinden in de rubriek "Activiteiten"

Evenementen
Meer informatie over de evenementen in 2022 wordt z.s.m. bekendgemaakt