PVGE
PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Algemene Ledenvergadering 2020

Datum
woensdag 19 februari 2020 13:30
Telefoon
Eric Ideler (040) 252 04 97
E-mail
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ALGEMENE LEDENVERGADERING PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard
woensdag 19 februari 2020 in het AD-gebouw, Kon. Julianalaan 12, 5582 JV Aalst-Waalre

Vanaf 13:00 uur ontvangst met koffie en registratie deelnemers (aanmelden vooraf is niet nodig)
Aanvang vergadering 13.30 uur. Na de ALV (rond 14:30 uur) volgt een optreden waarna nog kan worden nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje.
                                                                                                                                         
De vergaderstukken voor deze vergadering zijn vanaf 1 februari te lezen via onze website.

Ga naar: www.pvge-awv.nl.
Klik daar op de tab ‘De afdeling’ en dan op ‘Algemene Ledenvergadering’

LET OP: vanwege kostenbesparing zullen er geen gedrukte vergaderstukken verstrekt worden tijdens de ALV.
Wij gaan ervan uit dat u de vergaderstukken van te voren leest en eventueel zelf print.
We maken een beperkt aantal afdrukken: van tevoren af te halen bij de secretaris: De Vrieshof 6, Waalre
                                                                                                                                         

AGENDA

1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda.

2. Mededelingen.

3. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 20 februari 2019.

4. Secretarieel jaarverslag van het afdelingsbestuur over het jaar 2019.

5. Financiën.

5.1 Financieel jaarverslag 2019.
5.2 Verslag Kascontrolecommissie.
5.3 Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie.
5.4 Voorstel begroting 2020.
5.5 Contributie 2020.

6. Vertegenwoordiging van onze afdeling.

6.1 Verslag Verenigingsraadafgevaardigden over de VR-vergaderingen in 2019.
6.2 Quo Vadis hoofdvereniging. Vanaf 2019 verandert de structuur van de PVGE. U ontvangt een toelichting.
6.3 Vertegenwoordiging in de Verenigingsraad: vooruitlopend op de statutenwijziging stelt het bestuur voor de volgende leden voor een periode van drie jaar te benoemen als afgevaardigden van de PVGE-AWV: Eric Ideler, Ton Kivits en Peter Oolbekkink. Tegenkandidaten kunnen zich melden bij de secretaris 1).
6.4 Vertegenwoordiging van de afdeling in lokale organen.

7. Statutenwijziging van de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard.</>div

De structuur van de PVGE en haar afdelingsverenigingen is in de afgelopen jaren veranderd. Voorgesteld wordt om dit in nieuwe statuten te verankeren, zowel op het niveau van de Hoofdvereniging als op het niveau van de afdelingsverenigingen.
Het bestuur stelt u voor de statuten van de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard te wijzigen en nu opnieuw vast te stellen. Het concept van de voorgestelde statuten is beschikbaar via onze website vanaf 15 januari.

8. Activiteiten zonder clubverband.

8.1 Evenementencommissie: jaarverslag 2019 en programma 2020.
8.2 Commissie Kunst & Cultuur: jaarverslag 2019 en programma 2020.
8.3 Commissie Reizen: jaarverslag 2019 en programma 2020.
8.4 Jaarverslagen 2019 overige activiteiten.
8.4.1 Trefpunt.
8.4.2 Aandacht zieken en eenzamen.
8.4.3 HUBA.

9. Activiteiten in clubverband.

Jaarverslag 2019 en presentatie van het activiteitenplan 2020.

10. Lid van Verdienste

Volgens ons reglement kan een lid van verdienste voorgedragen worden.

11. Bestuursverkiezing.

Aftredend volgens rooster is Ton Kivits. Hij stelt zich verkiesbaar voor een nieuwe periode.
Kandidaat-bestuurslid is Peter Oolbekkink.
Het bestuur stelt voor hen te (her)benoemen.
Andere kandidaten kunnen zich uiterlijk 11 februari melden bij de secretaris 2).
Riet Boonstra treedt af en is niet herbenoembaar.

12. Rondvraag - u wordt verzocht uw vragen tevoren schriftelijk in te dienen bij de secretaris, zodat het bestuur zich kan voorbereiden op een goede beantwoording.

13. Sluiting van de vergadering.

1) Reglementair kunnen ook leden van onze afdeling kandidaten voor de VR voordragen. Kandidaten voor de vertegenwoordiging in de VR dienen uiterlijk 11 februari bij het secretariaat aangemeld te zijn.
2) Reglementair kunnen ook leden van onze afdeling kandidaten voor het bestuur voordragen. De voordracht dient, voorzien van de handtekening van tenminste 10 leden en een schriftelijke en ondertekende bereidverklaring van de kandidaat, minstens 1 week vóór aanvang van de ledenvergadering bij de secretaris van het afdelingsbestuur te worden ingediend. Tot die tijd kan ook het bestuur niet genoemde kandidaten nog voordragen ter benoeming.

                                                                                                                                         

Na de pauze van de Algemene Ledenvergadering

Na de pauze van de ALV is het tijd voor ontspanning. Wij hebben dit keer gekozen voor een muzikaal intermezzo door het Duo SPHINX, gevormd door harpiste Inge Frimout en fluitiste Mariël van den Bos.
ALV 2020Inge Frimout studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Edward Witsenburg. Zij geeft concerten met harp en zang en is met haar elektrische harpen regelmatig te gast op festivals. Zij geeft leiding aan het Blue Planet Harp Ensemble (een harp-orkest voor kinderen en jongeren tot 21 jaar); Inge is componiste en uitgever van harpmuziek. Haar ensemblewerken ‘Flidias and the Magic Harp’ en ‘Blue Planet’ worden van Amerika tot Australië door harpisten gespeeld. De première van haar werk ‘Whispering Caves’ werd in de Grotten van Valkenburg uitgevoerd door het Blue Planet Harp Ensemble en bracht een groot bedrag op voor End Polio Now.
Met Mariël van den Bos, eerste fluitiste van het Metropole Orkest, vormt zij het Duo Sphinx. Mariël en Inge spelen sinds 2016 samen.
Ze hebben een zeer gevarieerd repertoire met hun fluit-harp ensemble; ze spelen niet alleen klassieke muziek, maar ook jazz standards - waarbij Mariël improviseert - en Ierse liedjes, waarbij Inge zingt en Mariël diverse tin whistles bespeelt.

 
 

Powered by iCagenda

Borreluurtje

borreluurtje w800Iedere derde vrijdag van de maand zijn al onze leden en hun introducés van harte welkom op het maandelijks koffie/borreluurtje in ’’Het Oude Wandelpark” Eindhovenseweg 264 in Valkenswaard. ”Het Oude Wandelpark’’ is te bereiken met de buslijnen 317 en 318. Deze ontmoetingsmiddag is van 14.30 uur tot 16.30 uur. U hoeft zich niet aan te melden: kom gewoon gezellig binnenlopen. De drankjes en eventuele hapjes zijn voor eigen rekening. Voor eventueel vervoer/ informatie kunt u bellen naar Diny van Kemenade: 040 2130588 of 06 46726075.