PVGE
PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Algemene ledenvergadering

Datum
woensdag 20 februari 2019 13:00
Telefoon
Eric Ideler (040) 252 04 97
E-mail
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard
woensdag 20 februari in De Belleman, Bruninckxdal 2,
5551 EV Valkenswaard (Dommelen)

Vanaf 13:00 uur ontvangst met koffie en registratie deelnemers (aanmelden vooraf is niet nodig). Aanvang vergadering 13.30 uur. Na de ALV (rond 14:30 uur) volgt een optreden waarna nog kan worden nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje.

Agenda
De vergaderstukken voor deze vergadering zijn vanaf 29 januari te lezen via onze website. Ga naar: www.pvge-awv.nl Klik daar op de tab “De vereniging” en dan op “Algemene Ledenvergadering” of klik hier. LET OP: vanwege kostenbesparing zullen er geen gedrukte vergaderstukken verstrekt worden tijdens de ALV. Wij gaan ervan uit dat u de vergaderstukken van te voren leest en eventueel zelf print. We maken een beperkt aantal afdrukken: van tevoren af te halen bij de secretaris: De Vrieshof 6, Waalre

1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen
3. Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 21 februari 2018
4. Secretarieel jaarverslag van het afdelingsbestuur over het jaar 2018
5. Financiën
5.1 Financieel jaarverslag 2018
5.2 Verslag Kascontrolecommissie
5.3 Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie
5.4 Voorstel begroting 2019
5.5 Contributie 2019
6. Vertegenwoordiging van onze afdeling
6.1 Verslag Verenigingsraadafgevaardigden over de VR-vergaderingen in 2018
6.2 Quo Vadis Hoofdvereniging. In 2019 zal de structuur van de PVGE veranderen. Wij geven een toelichting
6.3 Vertegenwoordiging in de Verenigingsraad: geen vacature
6.4 Vertegenwoordiging van de afdeling in lokale organen
7. Activiteiten zonder clubverband
7.1 Evenementencommissie: jaarverslag 2018 en programma 2019
7.2 Commissie Kunst & Cultuur: jaarverslag 2018 en programma 2019
7.3 Commissie Reizen: jaarverslag 2018 en programma 2019
7.4 Jaarverslagen 2018 overige activiteiten
7.4.1 Trefpunt
7.4.2 Aandacht zieken en eenzame
7.4.3 HUBA
8. Activiteiten in clubverband
8.1 Jaarverslag 2018 en presentatie van het activiteitenplan 2019
9. Lid van Verdienste
9.1 Volgens ons reglement kan een lid van verdienste voorgedragen worden
10. Bestuursverkiezing

Aftredend volgens rooster zijn: Luit Hoving, Jos Nieuwenhuis, Jos Ossevoort en Truus van de Vorstenbosch. Luit Hoving is niet herbenoembaar. De overige drie stellen zich verkiesbaar voor een nieuwe periode. Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen. Kandidaten kunnen zich uiterlijk 12 februari melden bij de secretaris *).

11. Mededelingen van de Hoofdvereniging
12. Rondvraag - u wordt verzocht uw vragen tevoren schriftelijk in te dienen bij de secretaris, zodat het bestuur zich kan voorbereiden op een goede beantwoording
13. Sluiting van de vergadering.

*) Reglementair kunnen ook leden van onze afdeling kandidaten voor het bestuur voordragen. De voordracht dient, voorzien van de handtekening van tenminste 10 leden en een schriftelijke en ondertekende bereidverklaring van de kandidaat, minstens 1 week vóór aanvang van de ledenvergadering bij de secretaris van het afdelingsbestuur te worden ingediend. Tot die tijd kan ook het bestuur niet genoemde kandidaten nog voordragen ter benoeming.

 

Na de pauze van de Algemene Ledenvergadering kunt u genieten van een andere kant van:

Mari de Bijl

Mari de BijlBij de PVGE is Mari de Bijl uit Heeze geen onbekende, iedereen kent hem als “de boswachter”. Behalve bosbeheerder bij het Brabants Landschap vult hij zijn dagen ook met nog iets heel anders: hij maakt en zingt liedjes! Dat begon al op de middelbare school met het schrijven en zingen van liedteksten. Hij werd hierbij vooral geïnspireerd door de betere Nederlandstalige artiesten als Boudewijn de Groot en Robert Long. Alleen…. het geduld om een muziekinstrument te leren bespelen is hem niet aangeboren. Maar uit de samenwerking met Jan-Willem Verhoeven, zanger en pianist, ook uit Heeze, kwam iets moois tevoorschijn. Hun eerste optreden was in Weert met het lied “Levenslied in drie dramatische delen met dito refrein”. Een lied waarbij je de ogen amper droog kunt houden. Enkele jaren geleden is gitarist Theo Leupen toegetreden tot het gezelschap. Toen is ook de naam Trio Mari de Bijl ontstaan. Meestal gaat het zo dat Mari een tekstje heeft en een melodietje. Dat gooit hij dan in de groep en als de anderen het iets vinden, maken ze er samen een leuk liedje van.

 
 

Powered by iCagenda

Borreluurtje

borreluurtje w800Iedere derde vrijdag van de maand zijn al onze leden en hun introducés van harte welkom op het maandelijks koffie/borreluurtje in ’’Het Oude Wandelpark” Eindhovenseweg 264 in Valkenswaard. ”Het Oude Wandelpark’’ is te bereiken met de buslijnen 317 en 318. Deze ontmoetingsmiddag is van 14.30 uur tot 16.30 uur. U hoeft zich niet aan te melden: kom gewoon gezellig binnenlopen. De drankjes en eventuele hapjes zijn voor eigen rekening. Voor eventueel vervoer/ informatie kunt u bellen naar Diny van Kemenade: 040 2130588 of 06 46726075.