PVGE
PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Het afdelingsbestuur besteedt, door middel van een attentie, persoonlijke aandacht aan de PVGE-leden uit de gemeenten Valkenswaard en Waalre die negentig jaar of ouder zijn (de zogenoemde eindejaarsattentie). Bovendien geven wij veel aandacht aan onze zieken en onze eenzamen.

Wanneer mensen ziek worden,  heeft dat vaak ingrijpende persoonlijke gevolgen. Je dagelijkse leven is ineens niet meer wat het was, je bent afhankelijk geworden van anderen en je komt terecht in een wereld van dokters en ziekenhuizen. Maar vooral word je onverwacht en op een niet mis te verstane wijze geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het leven.

Omdat wij weten dat vele zieke, eenzame en andere aan huis gekluisterde afdelingsleden best graag eens contact zouden willen hebben met een ziekenbezoekster van onze afdeling, kunnen we U deze mogelijkheid bieden zowel in Aalst, als in Waalre als in Valkenswaard. Deze activiteit, waarvan de coördinatie centraal wordt geregeld, heeft een een vrijwel constant gemiddelde.

Onze ziekenbezoeksters hebben regelmatig telefonische contacten met zieke afdelingsleden en leggen ook regelmatig bezoeken bij hen af, bovendien vinden er, indien toepasselijk, condoleancebezoeken plaats. Ook de nabestaanden worden niet vergeten en natuurlijk stellen we er ons regelmatig van op de hoogte hoe de overblijvende partner het verlies verwerkt.

Helaas hebben onze zieke, eenzame en andere aan huis gekluisterde afdelingsleden vrijwel altijd grote schroom ons persoonlijk te melden dat ze een contact op prijs zouden stellen. Dat begrijpen we best, maar misschien is er wel iemand anders die dat dan aan ons zou willen doorgeven.

Laat die dan contact opnemen met Riet Boonstra, telefoon (040) 221 37 58.

Ziekenbezoek

10012 Ziekenbezoek Patty

Helaas hebben onze zieke, eenzame en andere aan huis gekluisterde afdelingsleden vrijwel altijd grote schroom om ons persoonlijk te melden dat ze een contact op prijs zouden stellen. Dat begrijpen we best, maar misschien is er wel iemand anders die dat dan aan ons zou willen doorgeven, bel dan Riet Boonstra, telefoon (040) 221 37 58.