PVGE
PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Het afdelingsbestuur besteedt, door middel van een attentie, persoonlijke aandacht aan de PVGE-leden uit de gemeenten Valkenswaard en Waalre die negentig jaar of ouder zijn (de zogenoemde eindejaarsattentie). Bovendien geven wij veel aandacht aan onze zieken en onze eenzamen.

Wanneer mensen ziek worden, heeft dat vaak ingrijpende persoonlijke gevolgen. Je dagelijkse leven is ineens niet meer wat het was, je bent afhankelijk geworden van anderen en je komt terecht in een wereld van dokters en ziekenhuizen. Maar vooral word je onverwacht en op een niet mis te verstane wijze geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het leven.

Omdat wij weten dat vele zieke, eenzame en andere aan huis gekluisterde afdelingsleden best graag eens contact zouden willen hebben met een ziekenbezoekster van onze afdeling, kunnen we u deze mogelijkheid bieden zowel in Aalst, in Waalre als in Valkenswaard. Deze activiteit, waarvan de coördinatie centraal wordt geregeld, heeft een vrijwel constant gemiddelde.

Onze ziekenbezoeksters hebben regelmatig telefonische contacten met zieke leden en leggen ook regelmatig bezoeken bij hen af, bovendien vinden er, indien toepasselijk, condoleancebezoeken plaats. Ook de nabestaanden worden niet vergeten en natuurlijk stellen we er ons regelmatig van op de hoogte hoe de overblijvende partner het verlies verwerkt.

Helaas hebben onze zieke, eenzame en andere aan huis gekluisterde afdelingsleden vrijwel altijd grote schroom ons persoonlijk te melden dat ze een contact op prijs zouden stellen. Dat begrijpen we best, maar misschien is er wel iemand anders die dat dan aan ons zou willen doorgeven.

Laat die dan contact opnemen met Tineke de Pooter, tel. (040) 221 82 98 of e-mail hans.en.tineke@planet.nl.

Ziekenbezoek

10012 Ziekenbezoek Patty

Via de clubcoaches, Commissies Reizen en Kunst & Cultuur worden wij geïnformeerd wie er ziek is, maar ook individuele leden kunnen ons berichten, waarna wij in actie komen. Wij sturen dan een kaart, gevolgd door een telefoontje en eventueel een bezoekje. Daarnaast feliciteren wij onze 90-jarigen door middel van een kaart.

Coördinatie:
Tineke de Pooter, tel. (040) 221 82 98, e-mail: hans.en.tineke@planet.nl

Vrijwilligers:
Voor Valkenswaard: 
Mieke van der Meeren en Nelleke Tops.
Voor Aalst-Waalre: Wil van der Vorm en Truus van de Vorstenbosch.