PVGE
PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

Belasting1Aangifte inkomstenbelasting tussen 1 maart en 1 mei

Vanaf 1 maart mag u aangifte doen voor de inkomstenbelasting over het jaar 2020. Vanaf die datum kunt u ook de “Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)” downloaden van de site van de Belastingdienst. De aangifte moet uiterlijk 1 mei 2021 door de belastingdienst ontvangen zijn (of voor de datum genoemd in de aangiftebrief).
Indien u door bijzondere omstandigheden niet op tijd aangifte kunt doen moet u voor 1 mei 2021 uitstel aanvragen. 

HULP NODIG BIJ DE BELASTINGAANGIFTE?
DE PVGE STAAT VOOR U KLAAR!

Ook dit jaar zijn twee leden van PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard actief als belastinginvullers:
Lou Doorakkers en Gerrit van der Leest.

Als lid van de PVGE kunt u van de Belastingservice gebruik maken als

 • u de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt
 • het totaal belastbaar inkomen niet hoger is dan € 35.000 voor alleenstaanden en € 50.000 voor partners
 • er sprake is van een eenvoudige aangifte (geen inkomsten uit box 2 zakelijke belangen).

Er wordt een bijdrage in de onkosten gevraagd van €12.
Leden met hogere inkomens kunnen terecht bij professionele belastinginvullers.
Voor vragen over huur- en/of zorgtoeslag en over de voorlopige aanslagen kunt u ook bij ons terecht.

In 2020 is door corona het invullen anders verlopen dan gebruikelijk: huisbezoeken waren van medio maart tot begin juli niet meer toegestaan. Een deel van de aangiftes is telefonisch afgehandeld en voor een ander deel is uitstel verleend tot 1 september. Gelukkig hebben we alle aangiftes op tijd kunnen afhandelen. De situatie voor 2021 is nog onzeker. Hopelijk zijn huisbezoeken tussen 1 maart en 1 mei weer mogelijk. Diegenen die in 2020 gebruik gemaakt hebben van de Belastingservice worden in de 2e helft van februari gebeld voor een afspraak. Zij ontvangen van de Belastingdienst een machtigingscode. Wilt u deze s.v.p. doorgeven aan uw belastinginvuller. Nieuwe gebruikers van de Belastingservice kunnen zich aanmelden via onderstaand telefoonnummer.

U wordt verzocht de volgende documenten beschikbaar te hebben:

 • brief Belastingdienst met machtigingscode
 • jaaropgaven SVB (AOW), Pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2020
 • jaaropgaven 2020 van bank- en spaarrekeningen of afschriften met saldi per 01-01-2020
 • kopie aangifte inkomstenbelasting 2019

 en voor zover van toepassing:

 • WOZ-beschikking (peildatum 01-01-2019) en jaaropgave 2020 van de hypotheekverstrekker
 • rekeningen van buitengewone uitgaven in verband met ziekte in 2020
 • bewijsstukken van giften aan ANBI-erkende instellingen gedaan in 2020
 • beschikkingen huur- en zorgtoeslag 2020 en 2021.

Gerrit van der Leest, 
Coördinator Belastingservice PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard,
tel 040 2230540 of email: gvdleest@gmail.com

 

Ziekenbezoek

10012 Ziekenbezoek Patty

Via de clubcoaches, Commissies Reizen en Kunst & Cultuur worden wij geïnformeerd wie er ziek is, maar ook individuele leden kunnen ons berichten, waarna wij in actie komen. Wij sturen dan een kaart, gevolgd door een telefoontje en eventueel een bezoekje. Daarnaast feliciteren wij onze 90-jarigen door middel van een kaart.

Coördinatie:
Tineke de Pooter, tel. (040) 221 82 98, e-mail: hans.en.tineke@planet.nl

Vrijwilligers:
Voor Valkenswaard: 
Mieke van der Meeren en Nelleke Tops.
Voor Aalst-Waalre: Wil van der Vorm en Truus van de Vorstenbosch.