PVGE
PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

Belastingen 2015

Belastingdienst2015

 

 

 

Aangifte inkomstenbelasting 2018 tussen 1 maart en 1 mei 2019

Vanaf 1 maart 2019 mag u aangifte doen voor de inkomstenbelasting over het jaar 2018. Vanaf die datum kunt u ook de “Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)” downloaden van de site van de Belastingdienst.

HULP NODIG BIJ DE BELASTINGAANGIFTE? DE PVGE STAAT VOOR U KLAAR!

Ook dit jaar zijn twee leden van uw afdeling actief als belastinginvullers:
Lou Doorakkers en Gerrit van der Leest.

Deze hulp is bedoeld voor personen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • lid van een Ouderenbond zoals de PVGE
 • met een AOW en een klein aanvullend pensioen
 • totaal inkomen maximaal €35.000 voor alleenstaanden en €50.000 voor partners
 • eenvoudige aangiften (geen inkomsten uit box 2 zakelijke belangen).

Er wordt een bijdrage in de onkosten gevraagd van €12.
Leden met hogere inkomens kunnen terecht bij professionele belastinginvullers.

Voor vragen over huur- en/of zorgtoeslag en over de voorlopige aanslagen kunt u ook bij ons terecht.
De belastinginvullers zullen voor u een machtiging aanvragen om de invulling op de site van de Belastingdienst te kunnen doen. Met deze machtigingscode kan de invuller vooraf de “Vooraf Ingevulde Aangifte” downloaden.

U wordt verzocht de volgende documenten beschikbaar te hebben (zover van toepassing):

 • Brief Belastingdienst met machtigingscode
 • Jaaropgaven SVB (AOW), Pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2018
 • WOZ-beschikking (peildatum 01-01-2017) en jaaropgave 2018 van de hypotheekverstrekker
 • Jaaropgaven 2018 van bank- en spaarrekeningen of afschriften met saldi per 01-01-2018
 • kopie aangifte inkomstenbelasting 2017

 en voor zover van toepassing:

 • Rekeningen van buitengewone uitgaven in verband met ziekte in 2018
 • Bewijsstukken van giften gedaan in 2018
 • geldige dieetverklaring arts
 • beschikkingen huur- en zorgtoeslag 2018 en 2019

Als u gebruik wilt maken van de Belastingservice kunt u contact opnemen met:
Gerrit van der Leest, tel 040 2230540, email: gvdleest@gmail.com
Coördinator Belastingservice PVGE afdeling Aalst-Waalre en Valkenswaard
Als u in 2018 al gebruik gemaakt heeft van deze service hoeft u niet te bellen of te mailen, de belasting-invullers zullen vanaf medio februari contact met u opnemen voor een afspraak in maart of april.

 

 

Ziekenbezoek

10012 Ziekenbezoek Patty

Helaas hebben onze zieke, eenzame en andere aan huis gekluisterde afdelingsleden vrijwel altijd grote schroom om ons persoonlijk te melden dat ze een contact op prijs zouden stellen. Dat begrijpen we best, maar misschien is er wel iemand anders die dat dan aan ons zou willen doorgeven, bel dan Riet Boonstra, telefoon (040) 221 37 58.