PVGE
PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

Bewonersondersteuning in Valkenswaard

Werkt voor en ondersteunt zelfstandig wonende inwoners, die als gevolg van toenemende problemen of afnemend probleemoplossend vermogen minder grip hebben op de inrichting van hun eigen leven. Het lukt hen (tijdelijk) niet passende ondersteuning te vinden of voldoende gebruik te maken van bestaande voorzieningen. Er wordt nauw samengewerkt met het sociaal team en andere organisaties binnen het sociaal domein om o.a. hulpvragen zo vroeg mogelijk te signaleren en er met elkaar voor te zorgen dat deze op de juiste plek worden opgepakt. Hierin vervult de bewonersondersteuner een belangrijke functie. Voor meer informatie klik hier voor de website van CORDAAD Welzijn.

Praktische ondersteuning in Valkenswaard

Met praktische ondersteuning helpt Cordaad Welzijn jou verder in situaties waarin je zelf geen oplossing voorhanden hebt. Bijvoorbeeld omdat hulpverlenende instanties jou (nog) niet kunnen helpen. De praktische ondersteuning vult -waar mogelijk- gaten op die er zijn binnen het bestaande aanbod van gezondheidszorg en welzijn. Je kunt hierbij denken aan het hebben van een (taal)maatje, klusjesman, boodschappenhulp, chauffeur, computerhulp of tuinman. Voor meer informatie klik hier voor de website van CORDAAD Welzijn.

Ziekenbezoek

10012 Ziekenbezoek Patty

Via de clubcoaches, Commissies Reizen en Kunst & Cultuur worden wij geïnformeerd wie er ziek is, maar ook individuele leden kunnen ons berichten, waarna wij in actie komen. Wij sturen dan een kaart, gevolgd door een telefoontje en eventueel een bezoekje. Daarnaast feliciteren wij onze 90-jarigen door middel van een kaart.

Coördinatie:
Tineke de Pooter, tel. (040) 221 82 98, e-mail: hans.en.tineke@planet.nl

Vrijwilligers:
Voor Valkenswaard: 
Mieke van der Meeren en Nelleke Tops.
Voor Aalst-Waalre: Wil van der Vorm en Truus van de Vorstenbosch.