Wanneer de geldigheid van het rijbewijs verloopt van een bestuurder van 75 jaar of ouder is voor verlenging een medische keuring door een arts verplicht.

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) stuurt voortaan het bericht dat het rijbewijs verloopt al 24 weken van tevoren. Wie een rijbewijskeuring moet ondergaan, doet er verstandig aan om dan direct een afspraak voor een keuring te maken. De procedure kan namelijk veel tijd vergen.

Ook ZuidZorg Extra kan goedkopere rijbewijskeuringen aanbieden.
 

Rijbewijskeuring voor senioren in Waalre en Valkenswaard:

* Regelzorg, die twee maal per maand speciale dagen organiseert voor voordelige rijbewijskeuringen voor senioren in samenwerking met een geregistreerde keuringsarts. Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunnen geïnteresseerden tijdens kantooruren bellen naar het afsprakenbureau van Regelzorg: telefoonnummer 088 23 23 300. Het is eveneens mogelijk online een afspraak te maken via de website: www.regelzorg.nl.

Rijbewijskeuring voor senioren in Valkenswaard:

Dokter J.P.A.M. van Oss, Dennenlaan 3
Afspraak maken maandag t/m vrijdag 10.00 - 16.00 uur
telefoon: (040) 201 04 26