PVGE
PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Wel of niet gereanimeerd worden bij een hartstilstand?

U hebt de keuze, maar wie zwijgt, zegt automatisch 'JA' !

Onze vereniging heeft een aantal jaren geleden een AED-apparaat aangeschaft, dat bij een hartstilstand levensreddend kan zijn. De afkorting AED staat voor Automatische Externe Defibrillator en is in combinatie met hartmassage absoluut noodzakelijk om het leven van iemand met een hartstilstand te redden. Een hartstilstand bij iemand wil zeggen dat de pompwerking van het hart wegvalt doordat de hartspier niet meer samentrekt maar in een soort kramptoestand komt. De medische term hiervoor is fibrilleren. Iemand met een hartstilstand kan gereanimeerd worden door borstcompressie (hartmassage) toe te passen, waardoor het bloed met de nog aanwezige zuurstof zoveel mogelijk rondgestuwd wordt. Hiermee wordt tijd gewonnen totdat een AED ter plaatse is. De AED is noodzakelijk, doordat het hart van de patiënt pas weer gaat kloppen als het eerst een elektrische schok krijgt, waardoor het fibrilleren stopt (defibrilleren) en vervolgens het hart weer vanzelf kan gaan pompen; het is een soort resetten van het hart.
Voor verdere toelichting, zie hieronder bij de beschrijving van de AED van onze vereniging. Bij de diverse activiteiten van onze vereniging is óf onze eigen AED aanwezig óf de AED van de locatie waar de activiteit wordt gehouden. Het grote voordeel is, dat de AED bij een hartstilstand direct aanwezig is en snel aangesloten kan worden, zodat er vrijwel geen tijd verloren gaat om de elektrische schok toe te dienen (defibrilleren) en het hart mogelijk weer gaat pompen. Bij alle activiteiten van onze vereniging is er minstens één persoon aanwezig, die de cursus reanimatie/AED heeft gevolgd.

In de medische wereld en in diverse media zijn de laatste tijd discussies gevoerd of het wel in alle gevallen zinvol is om bij een hartstilstand te starten met reanimeren. De kans op succes bij reanimeren is namelijk sterk afhankelijk van hoe snel met reanimeren wordt begonnen en de conditie van de persoon.
Professionele hulpverleners (o.a. ziekenbroeders) en leken-hulpverleners (o.a. PVGE coaches) zijn volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad verplicht te reanimeren bij een hartstilstand. Deze verplichting vervalt wanneer van de persoon bekend is dat hij/zij niet gereanimeerd wil worden en een niet-reanimerenverklaring heeft ondertekend. Concreet betekent het, dat tijdens alle activiteiten binnen onze vereniging een deelnemend lid dat een hartstilstand krijgt, gereanimeerd wordt, tenzij er een niet –reanimerenverklaring aan het bestuur is overhandigd. Op grond van deze verklaring zal niet gereanimeerd worden.

Het verenigingsbestuur en de coaches vragen alle leden die aan PVGE activiteiten deelnemen, het bovenstaande te overdenken en wanneer iemand tot de conclusie komt dat hij/zij bij een hartstilstand niet gereanimeerd wil worden, dit kenbaar maakt middels het overhandigen van een niet-reanimerenverklaring aan een bestuurslid of coach.
Een niet-reanimerenverklaring moet voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad: handgeschreven en voorzien van naam en indien van toepassing meisjesnaam, geboortedatum, handtekening en datum van ondertekening.

Hebt u vragen dan kunt u contact opnemen met: Frans Meeuwsen, telefoon (040) 204 04 13.


De AED van onze vereniging:

Dankzij een ruime financiële bijdrage van zowel de Rabobank Valkenswaard en Waalre als van MyShop van Philips Consumer Products in Eindhoven, beschikt de vereniging over een AED (van het fabrikaat Philips); een automatische externe defibrillator, waarmee snel hulp kan worden geboden bij eventuele reanimaties. Het is eenzelfde apparaat als waarmee de coaches hebben geoefend tijdens de reanimatiecursussen.

Het apparaat wordt beheerd door Frans Meeuwsen, Sleedoornlaan 16 in Valkenswaard, coach van de Nordic Walkinggroep, telefoon (040) 204 04 13.

Er is inmiddels een zinvolle gebruiksregeling vastgelegd met de volgende afspraken:
1)  Frans Meeuwsen gaat elke week wandelen met de Nordic Walkinggroep. Daarom staat de AED tijdens de "rustperioden" bij Frans thuis.
2)  De andere activiteitengroepen die ook regelmatig van de AED gebruik zullen maken gaan het apparaat telkens (en uitsluitend voor de duur van die activiteit) bij Frans afhalen en daarna ook weer terugbrengen.
3)  De groep Reizen heeft altijd voorrang als er een reis samenvalt met een andere activiteit.
4)  Als een van de activiteitenorganisatoren de AED wil komen ophalen bij Frans (of weer wil komen terugbrengen) kan dit natuurlijk alleen na voorafgaande telefonische afspraak.

NB:Voor de PVGE-coaches, die de AED regelmatig zullen meenemen tijdens hun activiteit (Reizen, Middaguitstapjes, Wandelen, Fietsen en Nordic Walking), is een speciale informatieve DVD beschikbaar die af en toe dient te worden bekeken als geheugensteun.

 


Harba Lorifa

 

Zondagmiddagwandeling

op iedere laatste zondag van de maand

Langzaam maar zeker komt onze vrijheid weer in zicht en daar worden we allemaal blij van. Wandelen met een grote groep is lange tijd niet mogelijk geweest. Maar ons motto was: corona krijgt ons er niet onder, we weten wat niet mag, we zoeken naar wat wel mogelijk is! Ondanks de beperkingen is er maar één zondag geweest waarop we echt niet mochten wandelen. Op alle andere zondagen was het wandelgroepje weliswaar beperkt tot 3 à 4 personen, maar het enthousiasme was er niet minder om. Dat bleek wel uit de koffie en thee to-go met lekkers dat door de deelnemers zelf werd meegebracht.
Wandelen met een grote groep kan nu weer. Het terras is al langere tijd weer open, zodat we ook na onze wandeling kunnen genieten van elkaars gezelschap en wat kunnen napraten onder het genot van een lekker drankje. Het zal ons allemaal goed doen om elkaar weer te zien op de laatste zondag van de maand voor onze korte wandeling in rustig tempo en in gezellig gezelschap. We zijn er klaar voor en hebben er zin in.
We vertrekken steeds om 13.30 uur vanaf Bosherberg Harba Lorifa, achter zwembad De Wedert in Valkenswaard.We wandelen ongeveer 3 km. Als u zin hebt in een korte boswandeling en een gezellige nazit, bent u van harte uitgenodigd om mee te wandelen.
Van tevoren aanmelden is niet meer nodig, tenzij de coronamaatregelen dit opnieuw vereisen!

Wil van de Vorstenbosch tel.: 040 2215140.

 

Zondagmiddagwandeling2

Zondagmiddagwandeling1