PVGE
PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

** update 23 maart **    

Het bestuur heeft zich beraden over maatregelen i.v.m. de uitbraak van het coronavirus.
Wij volgen de richtlijnen van de experts (het RIVM en de GGD). De belangrijkste hygiënische maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn u inmiddels bekend. 

Ingrijpende overheidsmaatregelen, zoals het verbod tot samenkomsten, zijn bedoeld om onnodige fysieke contacten zoveel mogelijk te vermijden waardoor de verspreiding van het virus wordt vertraagd.

Maatregelen
Voor de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard betekent dit concreet:

 • De activiteiten van onze clubs worden tot 1 juni stilgelegd. Dat geldt ook voor de clubs met buitenactiviteiten. Hou zonodig daarover contact met de betreffende clubcoach.

Daarnaast vervallen:

 • De kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe leden (18 maart).
 • De dagreis naar Keukenhof (26 maart).
 • De bestuursvergadering van 30 maart.
 • De K&C excursie naar Brussel (21 april). Deze wordt verplaatst naar dinsdag 8 september.
 • De Trefpuntbijeenkomst van 30 april.
 • Het middaguitstapje naar het slakkenhuys (29 mei).
 • Het koffie-/borreluurtje op 17 april en 15 mei.
 • Het zondagmiddagwandelingetje op 29 maart, 26 april en 31 mei.
 • De 8-daagse reis naar Duitsland (3 t/m 10 mei). Deze wordt verplaatst naar 19 t/m 26 juli.
 • Er wordt nog geen datum vastgesteld voor de zomerbijeenkomst. We wachten af hoe e.e.a. zich ontwikkelt.
 • Let op uw gezondheid:Mijdt onnodige contacten en blijf thuis als u of een van uw huisgenoten zich niet lekker voelt.

Let op uw gezondheid:

 • Mijdt onnodige contacten en blijf thuis als u of een van uw huisgenoten zich niet lekker voelt.

Op de hoogte blijven
Wij raden u aan om regelmatig deze website te bezoeken voor de actuele status.
Mocht de situatie er toe leiden om binnen de PVGE verdere maatregelen te treffen dan zullen wij u dat laten weten via NieuwsFLITS!, website en clubcoördinatoren.

Harba Lorifa

NIEUW………. wandelingetje en koffie op zondagmiddag

Gaat u mee?

I.v.m. de coronacrisis zijn er de komende maanden geen zondagmiddagwandelingetjes. Hopelijk gaan ze vanaf juni weer door.

Eens in de maand gaan we op zondagmiddag een frisse neus halen tijdens een kleine wandeling. We doen dit vanuit de bosherberg HARBA LORIFA in Valkenswaard. Nadat we lekker in beweging zijn geweest, is het goed toeven in de bosherberg. W e drinken daar samen een kopje koffie of een ander drankje. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening. 

Datum:  28 juni, 26 juli en 30 augustus (laatste zondag van de maand): ook bij slecht weer is de begeleiding aanwezig en drinken we samen een kopje koffie.
Tijd: 13.30 uur
Waar: we treffen elkaar op het terras van bosherberg Harba Lorifa, Heerkensdreef 20, 5552BG Valkenswaard. Harba Lorifa bevindt zich achter Sportpark Den Dries en zwembad De Wedert.
Afstand: maximaal 3 km
Voor inlichtingen en eventueel vervoer: Truus en Wil van de Vorstenbosch tel. (040) 221 51 40.Zondagmiddagwandeling2

Zondagmiddagwandeling1