PVGE
PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

(Alleen voor leden van Rabobank De Kempen)     

Rabobank De Kempen organiseert ook dit jaar weer de Rabo ClubSupport (voorheen Clubkas Campagne) waarmee zij verenigingen en stichtingen in De Kempen met in totaal € 270.000 ondersteunt. Het totaalbedrag wordt verdeeld over alle deelnemende verenigingen en stichtingen naar rato van het aantal op de vereniging uitgebrachte stemmen. Ook de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard doet mee.

Nu de PVGE van de gemeenten Waalre en Valkenswaard geen subsidie meer ontvangt, is het van groot belang dat we onze kas op deze manier versterken en dat zoveel mogelijk stemmen door leden van de Rabobank op de PVGE worden uitgebracht!
In 2017 leverde de Clubkas Campagne de PVGE € 393 op en 2018 € 327. Laat het in 2019 meer zijn!

Hoe werkt het?
De stemming vindt plaats vanaf vrijdag 27 september t/m vrijdag 11 oktober 2019. Vooraf krijgen alle leden van de Rabobank per post of e-mail een persoonlijke uitnodiging met code om hun stem uit te brengen.
In het geval dat u nog geen lid van Rabobank bent, maar daar wel een rekening hebt: dat is zo verholpen. U hoeft zich slechts aan te melden, lidmaatschap is kosteloos.
Ieder lid krijgt 5 stemmen die uitsluitend op een beveiligde manier via internet uitgebracht mogen worden. Ieder lid mag maximaal 2 stemmen op eenzelfde vereniging (dus PVGE) uitbrengen.
U moet vijf stemmen uitbrengen, waarvan maar twee op de PVGE. De overblijvende stemmen kunt u ook gebruiken om te ruilen (ik stem op jouw club als jij op de PVGE stemt).

De Rabobank heeft besloten dat iedere vereniging in maar een van de 25 dorpskernen uit De Kempen geregistreerd kan staan. Om te stemmen moet u de verenigingsnaam zoeken in de juiste dorpskern. Voor alle leden van onze vereniging, of ze nu woonachtig zijn in Aalst, Borkel en Schaft, Dommelen, Valkenswaard, Waalre of elders in De Kempen geldt voor deze stemming:

               naam: PVGE                  gevestigd in de dorpskern: Waalre

Volg de instructies in de Rabobank brief en stem op de PVGE te Waalre!

Voor het geval u niet per internet wilt of kunt stemmen kunt u uw brief met stemcode overdragen aan een familielid of bekende, bijvoorbeeld een hieronder vermeld lid van de PVGE. U kunt daarbij desgewenst een instructie geven hoe de overige drie stemmen gebruikt moeten worden.
Om een nog grotere bijdrage aan onze kas te krijgen, kunt u ook familieleden en vrienden vragen op de PVGE te Waalre te stemmen.

Voor het overdragen van stemcodes en verdere inlichtingen kunt u in de periode van vrijdag 27 september t/m vrijdag 11 oktober 2019 (ook bij de Trefpunt bijeenkomst op 19 september 2019) terecht bij:

  • Aalst: Hans de Pooter, Clematislaan 56, 5582 AJ Waalre, tel: 040-2218298
  • Aalst: Paul Compen, Anna Paulownalaan 24, 5583 BE Waalre, tel: 040-2216087
  • Waalre: Ton Kivits, Pastoor van der Heijdenstraat 5, 5583 TL Waalre, tel: 06-11436353
  • Valkenswaard: Frans Segers, Parallelweg Noord 20, 5553 CA Valkenswaard, tel: 040-2017214

 

Harba Lorifa

NIEUW………. wandelingetje en koffie op zondagmiddag

Gaat u mee?

Eens in de maand gaan we op zondagmiddag een frisse neus halen tijdens een kleine wandeling. We doen dit vanuit de bosherberg HARBA LORIFA in Valkenswaard. Nadat we lekker in beweging zijn geweest, is het goed toeven in de bosherberg.

Datum:  zondag 25 augustus - zondag 29 september - zondag 27 oktober - zondag 24 november (laatste zondag van de maand)
Tijd: 13.30 uur
Waar: we treffen elkaar op het terras van bosherberg Harba Lorifa, Heerkensdreef 20, 5552BG Valkenswaard. Harba Lorifa bevindt zich achter Sportpark Den Dries en zwembad De Wedert.
Afstand: maximaal 3 km
Voor wie: voor iedereen die ongeveer drie kwartier in een rustig tempo kan wandelen.
Na afloop drinken we samen een kopje koffie. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening.
Voor inlichtingen en eventueel vervoer: Truus en Wil van de Vorstenbosch tel. (040) 221 51 40.Zondagmiddagwandeling2

Zondagmiddagwandeling1