PVGE
PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Iedereen die lid is van de PVGE is automatisch lid van de afdeling waarin hij/zij woont, de postcode bepaalt de afdeling. Vanaf 1 januari 2018 is dat anders.

U kunt dan voortaan zelf bepalen van welke afdeling u lid wilt zijn. Het is niet meer de postcode die bepalend is. We kunnen het ons eigenlijk niet voorstellen, maar mocht u het niet (meer) naar uw zin hebben bij onze afdeling dan kunt u het lidmaatschap van onze afdeling verruilen voor dat van een  andere afdeling. Wel zijn er een paar spelregels: U kunt slechts van één afdeling lid zijn en u kiest zelf welke afdeling dat is. Wilt u toch bij twee afdelingen horen, dan kunt u van die tweede afdeling, tegen een vergoeding van Euro 10,= per kalenderjaar , ‘gastlid’ worden (zie elders op deze website).

Wilt u allen maar van afdeling veranderen, dan moet u ons dat laten weten vóór 1 december, bij voorkeur via e-mail:  ledenadministratie@pvge-awv.nl , of anders per telefoon (040) - 207 69 25.