PVGE
PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Terug naar "Alle actualiteiten op een rijtje"

In de vorige Nieuwsbrief hebben we de oproep gedaan zich te melden voor het opstarten van activiteiten in kleine groepen, omdat het coronavirus verhindert om met een groot aantal mensen bij elkaar te komen. Maar ook omdat het goed is als onze vereniging meer activiteiten biedt. Fijn dat een aantal van u heeft gereageerd op activiteiten als leesclub, koken en kaarten maken, maar het zijn er nog onvoldoende om deze en andere clubjes te kunnen opstarten.

Vandaar onze hernieuwde oproep. Meldt u aan voor een van de volgende activiteiten:
➢ kookclub
➢ leeskring
➢ zwemclub
➢ spelletjesclub, bij voorbeeld rummikub, scrabble
➢ bloemschikken
➢ mandala’s maken/ kaarten maken
➢ kaartclub: rikken, toepen
➢ fotoclub
➢ schilderclub

Of misschien heeft u nóg een idee voor een nieuwe activiteit. Dat kan ook. Het idee is dat we bij voldoende interesse voor een activiteit de betreffende geïnteresseerden bij elkaar brengen om dan die activiteit op te starten. Als u geïnteresseerd bent in een van deze activiteiten, kunt u zich opgeven bij onze secretaris via secretariaat@pvge-awv.nl onder vermelding van de gewenste activiteit.

Het bestuur

Terug naar "Alle actualiteiten op een rijtje"