Contactadres coaches:
Wim Rosink  Telefoon: (040) 201 55 10; voor e-mailcontact klik hier
Ger van den Broek  Telefoon: (040) 221 91 17 voor e-mailcontact klik hier

Doel: 
Het doel van deze activiteit is het wandelen in natuurgebieden rondom Valkenswaard en Waalre waarbij sociaal contact tijdens de wandeling en in de pauzes een belangrijk nevendoel is. Van een aantal wandelingen zijn fotos te bekijken via http://www.ideler.nl/pvge-awv/

Wandelen 2018

Activiteiten:
De wandelclub komt tien keer per jaar bijeen om een ochtendwandeling te maken van ongeveer twee uur, meestal zullen er twee routes zijn, een van ongeveer 5,5 km en een van ongeveer 8 km. Met de reistijden heen en terug, en eventueel een pauze en/of een gezamenlijke kop koffie na, zo'n vier uur. Twee keer per seizoen wordt een langere wandeling georganiseerd. Deze wandeling van ongeveer 11 km neemt dan een ochtend en middag in beslag. De coaches zorgen voor een mooie route en uitleg van de wetenswaardigheden onderweg. De omstandigheden in natuurgebieden kunnen nogal variëren dus gebruik van stevig waterdicht schoeisel is aanbevolen.

Voor het begin van de wandeling verzamelt men om 9:00 afwisselend bij het IVN in Valkenswaard of bij het Stationskoffiehuis in Waalre, om vandaar, bij voorkeur met vol bezette autos, naar het beginpunt van de wandeling te gaan. Bij slecht weer wordt de wandeling een week uitgesteld.

Kosten:
Van de deelnemende leden aan een wandeling wordt verwacht dat zij een eigen bijdrage van
€ 2,- tot € 5,- per keer betalen in verband met de vergoeding van de kosten van ongeveer € 0,19/km per meerijdende auto en van de koffie met vlaai na de wandeling. Voor het begin van het jaar wordt aan de leden van de wandelclub bovendien een (administratieve) jaarbijdrage gevraagd van € 2,50. Lidmaatschap van de PVGE is verplicht.

Wandelprogramma 2019

Wandelen2019b

Voor de nieuwkomers bij de wandelclub het volgende:

  • Mocht het weer op de aangegeven dag te slecht zijn om te wandelen dan verschuift, op initiatief van de coaches, de wandeling naar een week later. Informatie rond 8.15 uur of de avond ervoor via email of indien nodig per telefoon. Gezien het groot aantal leden is info per mail de snelste optie, de eerdere telefoon cirkel vervalt. Is het opnieuw slecht weer dan vervalt de wandeling. In twijfelgevallen kan altijd gebeld worden met één van de coaches.
  • Er wordt verwacht dat de deelnemers goede waterdichte wandelschoenen of kleine laarzen bij zich hebben.

Tot de komende wandelingen met de hartelijke groeten van Uw coaches,

Wim Rosink, tel. (040) 201 55 10, mobiel (06) 2945 1978.
Ger van den Broek, tel. (040) 221 91 17