Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2018 zijn de volgende afgevaardigden naar deze raad ge-/herkozen:

  • De heer L.G. (Luit) Hoving
  • Mevrouw G.M. (Truus) van de Vorstenbosch-Schut
  • De heer J.J. (Jos) Nieuwenhuis
  • Mevrouw M.T. (Riet) Boonstra-Gunneman
  • De heer E.C.C. (Eric) Ideler

De zittingsduur van de leden van de Verenigingsraad is drie jaar. Deze periode kan met telkens worden verlengd na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering.

Wat is en doet de Verenigingsraad?

De centrale koepelvereniging PVGE heeft een Verenigingsraad. Deze Raad bestaat uit afgevaardigden van de acht lokale PVGE-verenigingen. Het aantal afgevaardigden dat een lokale vereniging mag inbrengen hangt af van hun ledental. De PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard heeft vijf afgevaardigden in de Verenigingsraad (voor de namen, zie boven). In totaal hebben de acht PVGE-verenigingen, die alle juridisch zelfstandig zijn, 38 Verenigingsraadsleden: naast de vijf van onze vereniging zijn dat er drie van Geldrop, twee van Helmond, vier van Nuenen, ook vier van Son en Breugel, vijf van Veldhoven, vier van Best en tien van Eindhoven. 
De Verenigingsraadvergadering kan gezien worden als een algemene ledenvergadering van de centale PVGE koepelvereniging en bestaat uit de hierboven genoemde afgevaardigden en het koepelbestuur. De vergadering wordt minimaal tweemaal per jaar gehouden. In de Verenigingsraadvergaderingen worden de jaarstukken en de begroting van de koepelvereniging goedgekeurd, de contributie vastgesteld en nieuwe bestuursleden van de koepelvereniging benoemd.