PVGE
PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Sinds de recente statutenwijziging zitten voor PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard de volgende leden in de Verenigingsraad:

  • De heer A.J.A.M. (Ton) Kivits
  • De heer P.J. (Peter) Oolbekkink
  • De heer E.C.C. (Eric) Ideler

De zittingsduur van de leden van de Verenigingsraad is drie jaar. Deze periode kan met telkens worden verlengd na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering.

Wat is en doet de Verenigingsraad?

De centrale koepelvereniging PVGE heeft een Verenigingsraad. Deze Raad bestaat uit afgevaardigden van de acht lokale PVGE-verenigingen. Elke lokale vereniging wordt vertegenwoordigd door drie afgevaardigden. De Verenigingsraadvergadering kan gezien worden als een algemene ledenvergadering van de centale PVGE koepelvereniging en bestaat uit de hierboven genoemde afgevaardigden en het koepelbestuur. De vergadering wordt minimaal tweemaal per jaar gehouden. In de Verenigingsraadvergaderingen worden de jaarstukken en de begroting van de koepelvereniging goedgekeurd, de contributie vastgesteld en nieuwe bestuursleden van de koepelvereniging benoemd.
 

 

Onze Nieuwsbrief

De elektronische versie van de laatste Nieuwsbrief kunt u hier lezen en downloaden:

De oudere versies kunt u vinden onder Nieuwsbrief (klik hier).

De meest recente activiteitenkalender kunt u vinden in de meest recente Nieuwsbrief, in het achterste gedeelte.

==========================================

Onze NieuwsFLITS!en per e-mail

De laatste NieuwsFLITS verzonden aan onze afdelingsleden met een e-mailadres (met uitzondering van die leden die zich hebben afgemeld voor zo'n mailing) kunt u hier lezen en downloaden:

De oudere versies kunt u vinden onder NieuwsFLITS! (klik hier).

==========================================