Onze vereniging hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte ledenadministratie en het ondersteunen van de activiteiten.

Alle persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt in overeenstemming met de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door die wet worden uw privacyrechten helderder en uitgebreid.

In ons privacybeleid staat o.a.
- wie er verantwoordelijk is voor het beleid
- welke gegevens de PVGE van u heeft
- hoe wij met die gegevens omgaan en waarom
- wie er over die gegevens kunnen beschikken
- hoelang we de gegevens bewaren
- hoe we uw gegevens beschermen
- hoe u uw gegevens kunt inzien of wijzigen
- wie u kunt benaderen bij vragen of klachten

U kunt het privacybeleid HIER downloaden.