PVGE
PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Onze vereniging hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte ledenadministratie en het ondersteunen van de activiteiten.

Alle persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt in overeenstemming met de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door die wet worden uw privacyrechten helderder en uitgebreid.

In ons privacybeleid staat o.a.
- wie er verantwoordelijk is voor het beleid
- welke gegevens de PVGE van u heeft
- hoe wij met die gegevens omgaan en waarom
- wie er over die gegevens kunnen beschikken
- hoelang we de gegevens bewaren
- hoe we uw gegevens beschermen
- hoe u uw gegevens kunt inzien of wijzigen
- wie u kunt benaderen bij vragen of klachten

U kunt het privacybeleid HIER downloaden.

Onze Nieuwsbrief

De elektronische versie van de laatste Nieuwsbrief kunt u hier lezen en downloaden:

De oudere versies kunt u vinden onder Nieuwsbrief (klik hier).

De meest recente activiteitenkalender kunt u vinden in de meest recente Nieuwsbrief, in het achterste gedeelte.

==========================================

Onze NieuwsFLITS!en per e-mail

De laatste NieuwsFLITS verzonden aan onze afdelingsleden met een e-mailadres (met uitzondering van die leden die zich hebben afgemeld voor zo'n mailing) kunt u hier lezen en downloaden:

De oudere versies kunt u vinden onder NieuwsFLITS! (klik hier).

==========================================