Iedereen van 50 jaar en ouder kan lid worden van onze vereniging. Het lidmaatschap is individueel (een echtgenoot/-note of levenspartner dient dus afzonderlijk lid te worden!) en kost, bij automatische incasso, € 21,= per persoon per kalenderjaar (als u anders betaalt worden € 1,80 extra administratiekosten berekend). 

U kiest zelf van welke lokale PVGE-vereniging u lid wilt zijn. Dat mag ook een vereniging buiten uw woonplaats zijn.

U wordt lid door het aanmeldingsformulier online in te vullen (u kunt hier klikken) of anders te downloaden en per post op te sturen.

U kunt naast het lidmaatschap van een lokale PVGE-vereniging ook nog één keer gastlid worden van een andere lokale PVGE-vereniging.

Aan het begin van een nieuw lidmaatschapsjaar (samen met "de Schouw" van begin maart) krijgt elk lid, dat zijn/haar contributie heeft betaald, een nieuwe lidmaatschapskaart thuisgestuurd. Deze kaart is geldig tot maart van het volgende lidmaatschapsjaar. Zonder deze kaart vervalt uw recht tot deelname aan of toegang tot welke activiteit van onze vereniging dan ook. 

Behoudens door overlijden, kan het lidmaatschap slechts schriftelijk door opzegging vóór 1 december van het lopende jaar worden beëindigd. Vergeet vooral niet om bij verhuizing uw nieuwe adres per omgaande aan ons door te geven; dit is ook van toepassing op een gewijzigd e-mailadres.

Voor het deelnemen aan clubactiviteiten is per club, naast uw PVGE-contributie, een extra bijdrage verschuldigd. Zie hiervoor de webpagina's van de clubs. Aanmelding voor de clubs loopt via de clubcoaches. 

Eventuele verdere informatie kunt u krijgen bij ons secretariaat, klik hier of bel met (040) 252 04 97.