PVGE
PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Bent u geen lid van de lokale PVGE-vereniging Aalst-Waalre en Valkenswaard dan heeft u het gastlidmaatschap nodig om volledig te kunnen deelnemen aan de activiteiten van onze lokale vereniging.

PVGE-leden die lid zijn van een andere lokale PVGE-vereniging kunnen op hun uitdrukkelijke verzoek (uitsluitend te richten aan ons secretariaat) gastlid worden van onze onze lokale vereniging. Als gastlid heeft u dezelfde voordelen als onze eigen leden en heeft u geen last van de extra voorwaarden die gelden voor niet-verenigingsleden. 

De kosten van het gastlidmaatschap zijn €10,- per persoon per jaar (geldend voor 2019), te voldoen door middel van een machtiging voor automatische incasso.

U kunt maar van één lokale vereniging gastlid worden!

Onze Nieuwsbrief

De elektronische versie van de laatste Nieuwsbrief kunt u hier lezen en downloaden:

De oudere versies kunt u vinden in het Archief van Nieuwsbrieven en NieuwsFLITS!en (klik hier).

De meest recente activiteitenkalender kunt u vinden in de meest recente Nieuwsbrief, in het achterste gedeelte.

==========================================

Onze NieuwsFLITS!en per e-mail

De laatste NieuwsFLITS verzonden aan onze afdelingsleden met een e-mailadres (met uitzondering van die leden die zich hebben afgemeld voor zo'n mailing) kunt u hier lezen en downloaden:

De oudere versies kunt u vinden in het Archief van Nieuwsbrieven en NieuwsFLITS!en (klik hier).

NB: Wij maken u er op attent dat bovenstaande Nieuwsflits-teksten uitsluitend als archief zijn bedoeld. Afhankelijk van de gebruikte browser zullen de in deze teksten gebruikte links dus niet aanklikbaar blijken te zijn!

==========================================