PVGE
PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Bent u lid van een andere lokale PVGE-vereniging en wilt u bij de lokale PVGE-vereniging Aalst-Waalre en Valkenswaard volledig meedoen met de clubs en activiteiten? Dat kan als u bij ons een tweede PVGE lidmaatschap neemt ("een gastlidmaatschap").

PVGE-leden die lid zijn van een andere lokale PVGE-vereniging kunnen op hun uitdrukkelijke verzoek (uitsluitend te richten aan ons secretariaat) extra lid worden van onze onze lokale vereniging. We noemen dat het 'gastlidmaatschap'. Met dat extra lidmaatschap heeft u dezelfde voordelen als onze eigen leden en heeft u geen last van de extra voorwaarden die gelden voor niet-verenigingsleden. 

De kosten van het extra lidmaatschap zijn €10,- per persoon per jaar (geldend voor 2021), te voldoen door middel van een machtiging voor automatische incasso.

Onze Nieuwsbrief

De elektronische versie van de laatste Nieuwsbrief kunt u hier lezen en downloaden:

De oudere versies kunt u vinden onder Nieuwsbrief (klik hier).

De meest recente activiteitenkalender kunt u vinden in de meest recente Nieuwsbrief, in het achterste gedeelte.

==========================================

Onze NieuwsFLITS!en per e-mail

De laatste NieuwsFLITS verzonden aan onze afdelingsleden met een e-mailadres (met uitzondering van die leden die zich hebben afgemeld voor zo'n mailing) kunt u hier lezen en downloaden:

De oudere versies kunt u vinden onder NieuwsFLITS! (klik hier).

==========================================