PVGE
PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

De algemene regel van de PVGE is dat elk PVGE-lid mag deelnemen aan alle activiteiten van alle lokale PVGE-verenigingen. Er kunnen echter wel voorwaarden gesteld worden, zoals b.v. een gastlidmaatschap of een verhoogde financiële bijdrage aan die activiteit.
Hieronder staan de regels zoals wij die in de Aalst-Waalre en Valkenswaard (AWV) hanteren.

 1. Leden van de vereniging AWV kunnen deelnemen aan al onze activiteiten.
  Afhankelijk van de soort activiteit kan van de deelnemers een eigen bijdrage gevraagd worden.
 2. Gastleden van de vereniging AWV: leden van de PVGE die geen lid zijn van de AWV kunnen bij ons gastlid worden voor €10,- per jaar (wordt jaarlijks vastgesteld). Daarmee worden zij bij deelname aan de activiteiten gezien als volwaardig lid van onze vereniging.
 3. PVGE-leden die géén lid / gastlid van onze lokale vereniging zijn, kunnen onder voorwaarden deelnemen aan de activiteiten.
  Bij activiteiten die vanuit onze kas gesubsidieerd worden kan de reguliere deelnameprijs verhoogd worden.
  1. bij reizen: tot een door de organisatie te bepalen datum hebben (gast)leden voorrang.
  2. bij K&C activiteiten: tot een door de organisatie te bepalen datum hebben (gast)leden voorrang.
  3. bij zomerbijeenkomst en najaarsbijeenkomst: tot een door de organisatie te bepalen datum hebben (gast)leden voorrang. Overige PVGE leden betalen een extra bijdrage.
  4. bij de voorjaarsbijeenkomst (ALV): krijgen alléén toegang na expliciete toestemming van de secretaris.
  5. bij clubactiviteiten: alléén deelname mogelijk als eerst een gastlidmaatschap afgesloten is.
  6. bij lezingen (o.a. Trefpunt): standaard geen voorwaarden, tenzij er plaatsgebrek voorzien wordt. Indien de lezing gesubsidieerd wordt kan een hogere bijdrage gevraagd worden. 
 4. Geen PVGE-lid: uitgangspunt is dat men PVGE-lid moet zijn om te mogen deelnemen. Echter, met het oog op een nadere kennismaking met onze afdeling kunnen mensen die geen PVGE-lid zijn éénmalig deelnemen voor zover er nog plaats is. De organisator kan een toeslag verlangen op de normale deelnemersprijs.
  1. Bij meerdaagse reizen worden géén introducees/niet-PVGE-leden toegestaan.
  2. Bij alle overige activiteiten alleen als er nog plaats is, waarbij leden en gastleden altijd voorrang hebben.
 5. In geval van twijfel of in bijzondere situaties, beslist het bestuur.

 

versie 1 september 2018

Onze Nieuwsbrief

De elektronische versie van de laatste Nieuwsbrief kunt u hier lezen en downloaden:

De oudere versies kunt u vinden onder Nieuwsbrief (klik hier).

De meest recente activiteitenkalender kunt u vinden in de meest recente Nieuwsbrief, in het achterste gedeelte.

==========================================

Onze NieuwsFLITS!en per e-mail

De laatste NieuwsFLITS verzonden aan onze afdelingsleden met een e-mailadres (met uitzondering van die leden die zich hebben afgemeld voor zo'n mailing) kunt u hier lezen en downloaden:

De oudere versies kunt u vinden onder NieuwsFLITS! (klik hier).

==========================================