PVGE
PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Ons secretariaat vervult een centrale rol in onze communicatie. Hier kunt u in principe met al uw vragen terecht en wordt u (indien nodig) doorverwezen naar het juiste contactadres.
Het secretariaat is bereikbaar via:
Postadres:   De Vrieshof 6, 5581 TW  Waalre
Telefoon: (040) 252 04 97
e-mail: secretariaat@pvge-awv.nl

NB De voorkeur gaat uit naar e-mailcontact


 

Onze Afdelingsnieuwsbrief

De elektronische versie van de laatste vijf door ons van de Nieuwsbrief-Redactie ontvangen afdelingsnieuwsbrieven kunt u hier lezen en downloaden:

 De meest recente activiteitenkalender kunt u vinden in de meest recente Nieuwsbrief, in het achterste gedeelte.

==========================================

Onze Nieuwsflitsen per e-mail

Tot op dit moment zijn de volgende Nieuwsflitsen verzonden aan onze afdelingsleden met een e-mailadres (met uitzondering van die leden die zich hebben afgemeld voor zo'n mailing):

NB: Wij maken u er op attent dat bovenstaande Nieuwsflits-teksten uitsluitend als archief zijn bedoeld. Afhankelijk van de gebruikte browser zullen de in deze teksten gebruikte links dus niet aanklikbaar blijken te zijn!

=========================================