PVGE
PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Ons secretariaat vervult een centrale rol in onze communicatie. Hier kunt u in principe met al uw vragen terecht en wordt u (indien nodig) doorverwezen naar het juiste contactadres.
Het secretariaat is bereikbaar via:
Postadres:   Gebr. de Koningplantsoen 25, 5583 EM Waalre
Telefoon: (040) 221 45 27
e-mail: secretariaat@pvge-awv.nl

NB De voorkeur gaat uit naar e-mailcontact


 

Onze Nieuwsbrief

De elektronische versie van de laatste Nieuwsbrief kunt u hier lezen en downloaden:

De oudere versies kunt u vinden onder Nieuwsbrief (klik hier).

De meest recente activiteitenkalender kunt u vinden in de meest recente Nieuwsbrief, in het achterste gedeelte.

==========================================

Onze NieuwsFLITS!en per e-mail

De laatste NieuwsFLITS verzonden aan onze afdelingsleden met een e-mailadres (met uitzondering van die leden die zich hebben afgemeld voor zo'n mailing) kunt u hier lezen en downloaden:

De oudere versies kunt u vinden onder NieuwsFLITS! (klik hier).

==========================================