PVGE
PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Voor de beantwoording van eventuele vragen over de inhoud van deze website kunt u contact opnemen met het secretariaat van onze afdeling: via e-mail: secretariaat@pvge-awv.nl of via telefoon: (040) 252 04 97

Webdesign, hosting en CMS: 

Movements Group  -  www.movements.nl 

Teksten:

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Copyright

Deze website inclusief de gepubliceerde informatie valt onder het auteurs-, naburig en databankenrecht van de PVGE. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik overeenkomstig onze gebruiksvoorwaarden, zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de PVGE .

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browserbezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots, met uitzondering van spiders ten behoeve van het indexeren voor openbare zoekmachines. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de vereniging content aanbiedt. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan.
Het is evenmin toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

Algemene voorwaarden PVGE

De PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard is met deze website actief op het World Wide Web sinds 1 februari 2008.
Alle gepubliceerde teksten, afbeeldingen, foto’s, audio en video vallen onder het copyright van de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard.

 

Onze Nieuwsbrief

De elektronische versie van de laatste Nieuwsbrief kunt u hier lezen en downloaden:

De oudere versies kunt u vinden onder Nieuwsbrief (klik hier).

De meest recente activiteitenkalender kunt u vinden in de meest recente Nieuwsbrief, in het achterste gedeelte.

==========================================

Onze NieuwsFLITS!en per e-mail

De laatste NieuwsFLITS verzonden aan onze afdelingsleden met een e-mailadres (met uitzondering van die leden die zich hebben afgemeld voor zo'n mailing) kunt u hier lezen en downloaden:

De oudere versies kunt u vinden onder NieuwsFLITS! (klik hier).

==========================================