Voorzitter:
De heer J.G.J.M. (Jos) Ossevoort
Alsemlaan 48, 5582  CN   Waalre
Telefoon: (040) 221 42 76
e-mail: voorzitter@pvge-awv.nl
 
Secretaris:
De heer P.J. (Peter) Oolbekkink
Gebr. de Koningplantsoen 25, 5583 EM Waalre
Telefoon: (040) 221 45 27
e-mail: secretariaat@pvge-awv.nl
 
Penningmeester:
De heer A.J.A.M. (Ton) Kivits,
Pastoor van der Heijdenstraat 5, 5583 TL  Waalre
Telefoon: (040) 221 38 79
e-mail: penningmeester@pvge-awv.nl
 
Notulist:
De heer J.J. (Jos) Nieuwenhuis,

2020 0219 pvge alv 49 w1024

Overige bestuursleden:
 
Bestuurslid (Coördinatie Afdelingsreizen):
Mevrouw G.M. (Truus) van de Vorstenbosch-Schut
 
Bestuurslid:
Mevrouw W.M. (Mies) Mermans-van Doormalen
 
Bestuurslid:
De heer F.P.A. (Frans) Segers