PVGE
PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel
Voorzitter:
De heer J.G.J.M. (Jos) Ossevoort
Alsemlaan 48, 5582  CN   Waalre
Telefoon: (040) 221 42 76
e-mail: voorzitter@pvge-awv.nl
 
Secretaris:
De heer P.J. (Peter) Oolbekkink
Gebr. de Koningplantsoen 25, 5583 EM Waalre
Telefoon: (040) 221 45 27
e-mail: secretariaat@pvge-awv.nl
 
Penningmeester:
De heer A.J.A.M. (Ton) Kivits,
Pastoor van der Heijdenstraat 5, 5583 TL  Waalre
Telefoon: (040) 221 38 79
 
Notulist:
De heer J.J. (Jos) Nieuwenhuis,

2020 0219 pvge alv 49 w1024

Overige bestuursleden:
 
Bestuurslid (Coördinatie Afdelingsreizen):
Mevrouw G.M. (Truus) van de Vorstenbosch-Schut
 
Bestuurslid:
Mevrouw W.M. (Mies) Mermans-van Doormalen
 
Bestuurslid:
De heer F.P.A. (Frans) Segers
 
 

Onze Nieuwsbrief

De elektronische versie van de laatste Nieuwsbrief kunt u hier lezen en downloaden:

De oudere versies kunt u vinden onder Nieuwsbrief (klik hier).

De meest recente activiteitenkalender kunt u vinden in de meest recente Nieuwsbrief, in het achterste gedeelte.

==========================================

Onze NieuwsFLITS!en per e-mail

De laatste NieuwsFLITS verzonden aan onze afdelingsleden met een e-mailadres (met uitzondering van die leden die zich hebben afgemeld voor zo'n mailing) kunt u hier lezen en downloaden:

De oudere versies kunt u vinden onder NieuwsFLITS! (klik hier).

==========================================