PVGE
PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

De "Nieuwsbrief", het blad van de lokale PVGE-vereniging Aalst-Waalre en Valkenswaard, verschijnt vijf maal per jaar en heeft als doel onze leden te informeren over activiteiten die betrekking hebben op onze vereniging.
De Nieuwsbrief verschijnt in gedrukte vorm en kan ook via onze website bekeken worden.

De Nieuwsbrief in gedrukte vorm wordt door vrijwilligers binnen de gemeentes Aalst-Waalre en Valkenswaard per fiets bezorgd.

Buiten de gemeentegrenzen van Aalst-Waalre en Valkenswaard wordt de nieuwsbrief via e-mail verstuurd. En uiteraard kunt u de Nieuwsbrief altijd via onze website lezen.

Woont u buiten Aalst-Waalre en Valkenswaard en wilt u toch graag een papieren Nieuwsbrief ontvangen? Dat kan, maar dan krijgt u de Nieuwsbrief met de post. U dient dan echter wel jaarlijks te betalen voor de verzendkosten. In 2019 is dat voor Nederland € 12,50 en voor het buitenland € 25,-. Maak deze bijdrage over op rekening NL62 RABO 0155 7060 55  t.n.v. PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard. Vermeld s.v.p. 'nieuwsbrief 2019' en uw naam/adres. 

De opmaak van de Nieuwsbrief is in handen van Jacques Gelens. De redactie bestaat uit Bep Broekhuijse, Eric Ideler, Hans de Pooter en Frans Segers en is bereikbaar via redactie@pvge-awv.nl.

Eventuele bezorgklachten (maar ook nieuwe aanmeldingen als bezorger) kunt U kwijt bij Paul Compen, telefoon (040) 221 60 87  of per e-mail via deze link

Goed te weten:
Naast de Nieuwsbrief versturen wij op onregelmatige tijden ook een elektronische NieuwsFLITS!. Daarin staan berichten die niet meer op tijd in de papieren Nieuwsbrief konden. Deze NieuwsFLITS! gaat naar alle leden van PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard waarvan wij het e-mailadres kennen.
Verder verstuurt de PVGE Hoofdvereniging 6 maal per jaar het magazine 'De Schouw'.

Onze Nieuwsbrief

De elektronische versie van de laatste Nieuwsbrief kunt u hier lezen en downloaden:

De oudere versies kunt u vinden in het Archief van Nieuwsbrieven en NieuwsFLITS!en (klik hier).

De meest recente activiteitenkalender kunt u vinden in de meest recente Nieuwsbrief, in het achterste gedeelte.

==========================================

Onze NieuwsFLITS!en per e-mail

De laatste NieuwsFLITS verzonden aan onze afdelingsleden met een e-mailadres (met uitzondering van die leden die zich hebben afgemeld voor zo'n mailing) kunt u hier lezen en downloaden:

De oudere versies kunt u vinden in het Archief van Nieuwsbrieven en NieuwsFLITS!en (klik hier).

NB: Wij maken u er op attent dat bovenstaande Nieuwsflits-teksten uitsluitend als archief zijn bedoeld. Afhankelijk van de gebruikte browser zullen de in deze teksten gebruikte links dus niet aanklikbaar blijken te zijn!

==========================================