Voorzitter:
De heer J.G.J.M. (Jos) Ossevoort
Alsemlaan 48, 5582  CN   Waalre
Telefoon: (040) 221 42 76
e-mail: voorzitter@pvge-awv.nl
 
Secretaris:
De heer E.C.C. (Eric) Ideler
De Vrieshof 6, 5581 TW  Waalre
Telefoon: (040) 252 04 97
e-mail: secretariaat@pvge-awv.nl
 
Penningmeester:
De heer A.J.A.M. (Ton) Kivits,
Pastoor van der Heijdenstraat 5, 5583 TL  Waalre
Telefoon: (040) 221 38 79
e-mail: penningmeester@pvge-awv.nl
 
Notulist:
De heer J.J. (Jos) Nieuwenhuis,

2018 0221 pvge alv 56b

Overige bestuursleden:
 
Bestuurslid:
Mevrouw M.T. (Riet) Boonstra-Gunneman
 
Bestuurslid (Coördinatie Afdelingsreizen):
Mevrouw G.M. (Truus) van de Vorstenbosch-Schut
 
Bestuurslid:
De heer F.P.A. (Frans) Segers
 
Aspirant-bestuurslid:
De heer P.J. (Peter) Oolbekkink