PVGE
PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

De PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard, opgericht op 16 februari 1984, is één van de acht zelfstandige PVGE-verenigingen in de regio Eindhoven die opereren onder de paraplu van de centrale koepelvereniging ’PVGE - Vereniging voor Senioren’.
De PVGE Vereniging voor senioren telt ruim 10.000 leden waarvan ruim 1.000 leden behoren tot de PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard.
De PVGE is een ‘open vereniging’, dat wil zeggen, het lidmaatschap van de vereniging staat open voor iedereen van 50 jaar en ouder, met of zonder Philips achtergrond.

Doelstelling

In de statuten staat: het doel van de vereniging is de behartiging van de belangen van haar leden en de bevordering van de binding tussen die leden.

Hoe we dit doen

 1. Behartiging van de belangen
  De behartiging op lokaal niveau gebeurt door deel te nemen in het Senioren Belang Valkenswaard (SBV) en in de Seniorenraad Waalre. Via de koepelvereniging wordt de belangenbehartiging provinciaal en landelijk geregeld.
  Het bestuur van PVGE Aalst-Waalre en Valkenswaard is vooral alert op lokale ontwikkelingen die te maken hebben met woon-, zorg- en leefomstandigheden van de senioren.
 2. Bevorderen van de binding tussen de leden
 1. Evenementen:
 2. Er worden drie grotere evenementen per jaar georganiseerd:
  • de Algemene Ledenvergadering (februari) met na de pauze een ontspannende activiteit (b.v. optreden musici of een toneelstuk)
  • de Zomerbijeenkomst (juli) met gezellige activiteit en buffet
  • de Najaarsbijeenkomst (oktober/november) met gezellige activiteit en buffet
 3. Trefpunt
  Viermaal per jaar zijn er Trefpunt bijeenkomsten, een middag waarop meestal een lezing van een uur gegeven wordt waarna gezellig gepraat kan worden met een hapje en een drankje.
 4. Reizen:
  De commissie Reizen organiseert een aantal middaguitstapjes, dagreizen en één of twee meerdaagse reizen.
 5. Kunst en Cultuur:
  De commissie Kunst en Cultuur organiseert een aantal culturele uitstapjes zoals b.v. museumbezoek, bijwonen van een opera of musical.
 6. Clubs:
  Een groot aantal clubs organiseren activiteiten om uw lichaam en geest actief te houden met:
  biljarten, bridgen, fietsen, handwerken, jeu de boules, nordic walking, tennissen en wandelen.
 7. Bijeenkomst nieuwe leden:
  In februari/maart wordt een bijeenkomst voor nieuwe leden georganiseerd waar informatie over alle activiteiten van de vereniging gegeven wordt. Nieuwe leden ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Onze Nieuwsbrief

De elektronische versie van de laatste Nieuwsbrief kunt u hier lezen en downloaden:

De oudere versies kunt u vinden onder Nieuwsbrief (klik hier).

De meest recente activiteitenkalender kunt u vinden in de meest recente Nieuwsbrief, in het achterste gedeelte.

==========================================

Onze NieuwsFLITS!en per e-mail

De laatste NieuwsFLITS verzonden aan onze afdelingsleden met een e-mailadres (met uitzondering van die leden die zich hebben afgemeld voor zo'n mailing) kunt u hier lezen en downloaden:

De oudere versies kunt u vinden onder NieuwsFLITS! (klik hier).

==========================================